Zajęcia przygotowujące do I klasy

Jeżeli chcesz by twoje dziecko poszło do pierwszej klasy dobrze przygotowane warto zapisać je na nasze zajęcia. Na jakie zmiany możesz liczyć?

Rozwój w zakresie czytania
poznawanie nowych wyrazów i ich znaczenia metodą globalną
utrwalanie wyrazów na wesoło, podczas zabaw przy rytmicznej muzyce
praca z czytanką zawierającą poznane wcześniej wyrazy
czytanie ze wskaźnikiem książeczek z czcionką wielkością dostosowaną do wieku

Rozwój sprawności manualnej koniecznej do sprawnego pisania- zabawy łączące w sobie zgniatanie piłeczek, chwyt pęsetowy, nawijanie sznurka na dłoń

Nauka liter, nauka pisania- wykorzystanie ciekawych rekwizytów np. tabliczki Montessori, piasek, rzepowe tabliczki do ćwiczenia pisania, pisanie po śladzie, układanie liter ze sznurka, zabawy ruchowe związane z literami
Ćwiczenie koncentracji. Rozwój logicznego myślenia. Rozwój pamięci i wyobraźni

Wzrost wiedzy wykraczającej poza program szkolny :  Nasz kurs to przygoda z żywiołami Ziemi. Dzieci wciągnięte w zabawę, eksperymenty poszerzają swoją wiedzę, uczą się mimochodem i są pełne entuzjazmu.

  • obszar wiedzy o wodzie: rozmieszczenie wód na ziemi, -rodzaje wód, rodzaje stanów skupienia, – krążenie wody w przyrodzie, największe powodzie świata, metody zabezpieczenia przed powodzią i jak i jej skutki
  • obszar wiedzy o ogniu: czynniki niezbędne do powstania ognia – pojęcie pożarów, największe pożary świata, zniszczenia przez wywołane, jak powstają wulkany – największe wulkany świata, ciekawostki o gwiazdach – czym jest słońce

  • obszar wiedzy o powietrze: jak powstaje wiatr – krążenie powietrza, co to jest ciśnienie powietrza, skład powietrza – wykorzystanie gazów szlachetnych, tornada, tajfuny, cyklony, urządzenia wykorzystujące do swojego działania powietrze: kompresor, łódź pneumatyczna, wiatraki energetyczne
  • obszar wiedzy o ziemi: skąd się biorą trzęsienia ziemi – największe trzęsienia ziemi na świecie – skutki trzęsienia ziemi
    Stosujemy za zajęciach komunikaty rozwojowe, które rozwijają poczucie wartości dziecka i jego wiarę w swoje umiejętności : „zawsze sobie poradzę”, „każda porażka mnie uczy”, „robię rzeczy trudne, bo one najbardziej rozwijają mój mózg” 

W programie jest 28 spotkań w ciągu roku po 1,5 godz każde.

Jesteś zainteresowany? Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe. Możesz zapisać się tutaj