Cele pracy z dziećmi

Na zajęciach w Akademii Nauki wychodzimy poza granice standardowej edukacji. Spotkania z dziećmi, mimo iż opierają się o realizacje konkretnego programu mają otwartą formę. Trener obserwuje dzieci i dostosowuje tempo pracy i proponowane zadania do stanu intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Dbając o poczucie komfortu dzieci  na zajęciach trenerzy stawiają cele w taki sposób aby;

1. Bawić się z dziećmi tak, aby je jak najwięcej nauczyć
2. Szanować możliwości i emocje dzieci
3. Stawiać mądre wymagania, aby dzieci stale się rozwijały
4. Poświęcić swoją uwagę każdemu dziecku, które tej uwagi potrzebuje
5. Doceniać wkład pracy dziecka, a nie tylko efekt

Dzięki takim zasadom dzieci na zajęciach mają szansę zbudować od początku swój wizerunek, czasami nadszarpnięty przez niepowodzenia przedszkolne czy szkolne. To istotne w budowaniu zdrowego poczucia wartości, a w konsekwencji dla osiągania lepszych wyników w nauce.