Mądre Dziecko klasy 3-4

Zajęcia doskonalące umiejętność uczenia się i rozwoju emocjonalnego dzieci.

Program został stworzony z myślą o potrzebach dzieci w środkowym etapie edukacji w szkole podstawowej. Pojawiają się nowe przedmioty, zmieniają się nauczyciele. To idealny moment by dziecko nauczyło się większej samodzielności w nauce.

Priorytetem na zajęciach Mądre Dziecko dla klas 3-4 jest pomoc w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego.

Dlatego podczas całego roku zajęć rozwijamy z twoim dzieckiem:

tempo czytania, rozumienia i opowiadania o czytanym tekście

  • rozwój logicznego myślenia
  • poprawę koncentracji na wykonywanych zadaniach
  • doskonalenie pamięci
  • zwiększenie wiedzy ogólnej dziecka która wpłynie na samoocenę

Aby to osiągnąć stosujemy odpowiednie metody pracy z dziećmi. 

  1. Przeprowadzamy ciekawe eksperymenty naukowe, uczące praw rządzących światem. To sprawia , ze dziecko może w szkole pochwalić się ciekawostką, czy niestandardowymi wiadomościami. Na zajęciach uczymy dzieci relaksacji i konstruktywnego wyrażania emocji. Szczególnie jest to przydatne w sytuacji sprawdzianów, czy odpowiedzi ustnych.

2. Trójstopniowa technika regulacji

Dziecko podczas kursu, pozna i nauczy się stosować Trójstopniową technikę regulacji. Pomoże w tym nasza autorska Skala gotowości do nauki, która zachęca dzieci do wykonania trzech kroków, prowadzących do uzyskania optymalnego stanu skupienia i motywacji do nauki.
• Krok pierwszy, to głaskanie jaszczurki, czyli uspokajanie mózgu. Dziecko ma szansę wyciszyć się i opanować stres.
• Krok drugi, karmienie lwa, to odkrywanie własnej wartości.
• Krok trzeci, budzenie olbrzyma, to ćwiczenia aktywizujące zdolności językowe, matematyczne, artystyczne oraz społeczne dziecka.

Nasze zajęcia do trening najważniejszych umiejętności z których dzieci w tym wieku korzystają. Prowadzone w odpowiedni sposób bez problemu je angażują. Sprawne czytanie czy logiczne notowanie pozwala dziecku zaprowadzić porządek w ogromie materiału i stawianych w szkole wymaganiach. Dziecko które sprawnie posługuje się nowoczesnymi metodami nauki uczy się szybciej , bez stresu , potrafi dostrzec sens i wartość w nauce.

Program zawiera 28 spotkań po 1,5 godziny z dziećmi

Już teraz możesz zapisać się na bezpłatną lekcję pokazową tutaj