Mariola Kalinowska
Dyrektor

współwłaściciel ośrodka Akademii Nauki w Siedlcach, od 2004 roku trener kursów dla dzieci i dla dorosłych. Z wykształcenia pedagog i profilaktyk uzależnień. Koordynator akcji Cała Polska Czyta Dzieciom na terenie Siedlec. Metodyk i autor programu nauki czytania i rozwoju intelektu dla 4-5 latków “Odkrywcy Świata”.
Anna Kowalik
Trener i metodyk

Od 2009 trener kursów dla dzieci i dla dorosłych, metodyk wspierający pracę innych trenerów w ośrodku Akademii Nauki w Siedlcach. Autor programu i podręcznika przygotowującego 6 latki do szkoły ” Idę do szkoły”. Z wykształcenia biolog i nauczyciel przedszkolny.
Izabela Osiak
Trener i metodyk

W Akademii Nauki od 2016 roku. Trener zajęć dla dzieci uzdolnionych matematycznie. Metodyk wspierający pracę innych trenerów. Autor programu i podręcznika edukacji matematyczno przyrodniczej dla 5- 6 latków “Matematyczni Odkrywcy”. Nauczyciel jednej z siedleckich szkół.
Aleksandra Murawska
trener zajęć matematycznych. Kierownik , wychowawca na półkoloniach, nocowankach. Animator na urodzinach.
Weronika Tarapata
Trener
kursów efektywnej nauki i trener specjalista pozytywnej dyscypliny
Natalia Zalewska
Trener
kursów efektywnej nauki
Tomasz Kalinowski
Specjalista wykorzystania nowoczesnej technologii i cyfryzacji w edukacji.
Edyta Ładziak
Trener
kursów matematycznych
Eryk Kalaciński
Trener programowania. Wychowawca na półkoloniach, nocowankach, urodzinach. Wsparcie techniczne i graficzne:)

Zakończenie roku 2022/2023

Zakończenie roku 2021/2022

AKNS MCS 2022 SD

Zakończenie roku 2020/2021