Przypominamy rodzicom, dyrektorom szkół i nauczycielom , że od 2015 roku prowadzimy program wspierania rozwoju utalentowanych dzieci

Nasza wizja to rozwijanie dostrzeżonych już talentów dziecięcych, ale też wsparcie rodziców i nauczycieli w zakresie aktywnej obserwacji  i poszukiwania talentów w każdym dziecku. Swoją działalnością chcemy przyczyniać się do promocji i rozwijania talentów przede wszystkim intelektualnych takich jak czytanie, zdolności matematyczne, techniczne, konstruktorskie oraz nowoczesnych technologii. W swojej pracy z dziećmi zdolnymi stawiamy na wzmacnianie ich poczucia wartości, motywacji i podnoszeniu ambicji, rozwijając jednocześnie ich zdolności społeczne i podtrzymując poczucie zabawy i frajdy z tego co robią.

Zapraszamy szkoły i przedszkola by zgłaszały się do nas gdy organizują konkursy, festiwale nauki, pikniki czy inne imprezy, gdzie  liczą się talenty dzieci.

Pragniemy działać lokalnie w obszarze pracy z dziećmi, rodzicami ale też nauczycielami.

1. Chętnie wystąpimy  w roli sponsora zajęć wspierających uzdolnienia

Może się to odbywać w ramach konkursu który organizuje dana placówka, lub w ramach indywidualnego zgłoszenia dokonanego przez rodzica czy nauczyciela.

Chętnie ufundujemy nagrody w postaci bezpłatnych zajęć rozwijających zdolności w poniższych zakresach:

Robotyka Lego– rozwijamy uzdolnienia w kierunku wyobraźni przestrzennej, kreatywności i programowania. Zajęcia dla dzieci klas 1-6

Inteligentne Urządzenia Arduino  – rozwijamy zdolności techniczne, manualne, łączymy zainteresowanie dzieci komputerami z mikro kontrolerami edukacyjnymi.Zajęcia dla dzieci klas 2-6

Projektowanie i Druk 3D – rozwijamy kreatywność, uczymy obsługi programu graficznego i pokazujemy jak stworzyć własne projekty. Uczymy obsługi drukarki i praktycznego wymiaru druku 3D. Zajęcia dla dzieci klas 2-6

Mistrzowie Matematyki – zajęcia  wyprzedzające podstawę programową oparte o autorski program rozwoju logicznego myślenia , dostrzegania matematyki w otaczającym świecie i jej praktycznego wymiaru.Zajęcia dla dzieci  5-6 lat oraz klas 1-4

Mądre Dziecko – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz wzbudzające zainteresowanie otaczającym światem i jego zjawiskami poprzez doświadczenia chemiczne , fizyczne i przyrodnicze.Zajęcia dla dzieci klas 1-6

2.  Akademia Świadomego Rodzica

Jako Fundacja Akademii Nauki chętnie przeprowadzimy w szkole czy przedszkolu bezpłatne warsztaty dla rodziców na temat wspierania dzieci w rozwoju talentów, tego jak rozpoznawać talenty, oraz  jak nie zmarnować talentów które bywają niedocenione w szkole.

3. Lokalna promocja dzieci utalentowanych

Promujemy zdolne dzieci na portalach społecznościowych,  szkołach czy przedszkolach.  Eksponujemy efekty działań dzieci które uczęszczają do nas na zajęcia podczas Dni Otwartych, Lekcji Otwartych czy innych okazjach szkolnych na które jesteśmy zapraszani. Pragniemy w ten sposób budować poczucie wartości utalentowanych dzieci, szczególnie w obszarze talentów którymi trudno wykazać się podczas standardowych lekcji.

Zachęcamy by kierować do nas dzieci wykazujące zdolności, pasje czy zainteresowania

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: siedlce@akademianauki.pl