Zdolności matematyczne dzieci

Twoje dziecko może być Mistrzem Matematyki

Matematyka, to umiejętność rozwiązywania problemów. Jej wartość jest tak ogromna, że nazywana jest „królową nauk”.

W powszechnym mniemaniu uzdolnienia matematyczne są rzadkie. Przeczą temu wyniki badań zrealizowane w ramach programu „Dziecięca matematyka”. Wynika z nich, że więcej niż połowa dzieci przedszkolnych w Polsce charakteryzuje się zadziwiającą łatwością nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych. Po przeanalizowaniu funkcjonowania dzieci, które z zadziwiającą łatwością nabywają wiadomości i umiejętności matematyczne ustalono, że posiadają one większość cech umysłowych, które można określić jako syndrom uzdolnień specjalnych. Dzieci te są samodzielne w dążeniu do rozwiązywania zadań matematycznych. Wykazują się zadziwiającą dociekliwością poznawczą i zachowują się tak, jakby wysiłek umysłowy nie męczył ich. Dzieci posiadające łatwość uczenia się matematyki potrafią skupić się przez dłuższy czas na złożonych zadaniach, wykazując się pomysłowością i trafnością. Są stanowcze w dążeniu do rozwiązania zadania i nie zniechęcają się, gdy kolejno podejmowane próby nie przynoszą spodziewanego rezultatu. Przechodzą wówczas na inny tor rozumowania.

Uzdolnienia matematyczne można dostrzec już u dzieci w czwartym roku życia.

Z badań wynika, że wybitne uzdolnienia matematyczne manifestuje co piąty pięciolatek i co czwarty sześciolatek, jednak już tylko co ósmy siedmiolatek (i to już w ósmym miesiącu nauki szkolnej).

Robert i Ellen Kaplanowie, matematycy z Uniwersytetu Harvarda dostrzegli problem zaniku zdolności matematycznych u dzieci w wieku szkolnym również w amerykańskich szkołach. Uważają oni, że nauczyciele są źle przygotowywani do rozwoju talentów matematycznych dzieci już podczas studiów. W odpowiedzi, opracowali metodę rozwoju zdolności matematycznych – Math Circle.

Mistrzowie Matematyki to program rozwoju możliwości matematycznych każdego dziecka.

Opiera się na metodzie Kaplanów, ale do programu włączyliśmy również najlepsze rozwiązania Marii Montessori. Daje to wspaniałe wyniki. Wszystkie dzieci robią w obszarze matematyki zdumiewające postępy. Nie tylko lepiej sobie z nią radzą na lekcjach, ale wręcz staje się ona ulubionym przedmiotem szkolnym. Dzieci uczą się samodzielnie myśleć, rozwiązywać problemy oraz dostrzegać regularności. Odkrywają, że matematyką można się bawić. Wyzwala to dużo radości i podnosi wiarę w siebie. Dzieci angażują swoją naturalną wewnętrzną logikę i ją rozwijają a to zawsze się przekłada nie tylko na sukcesy w szkole. Na kursie Mistrzów Matematyki dzieci uczą się rozwiązywać problemy matematyczne w sposób praktyczny, co sprawia, że matematyka przestaje być nudną abstrakcją a staje się odkrywczą przygodą w świecie liczb i wielkości. Zapis matematyczny danego problemu jest ostatnim krokiem nauki. Dlatego dzieci intuicyjnie potrafią zrozumieć nie tylko te zagadnienia, które mają aktualnie w szkole, ale również te, które pojawią się na wyższych poziomach kształcenia. Sprawia im to dużo frajdy i daje poczucie satysfakcji! I bardzo się cieszą, kiedy rodzice nie potrafią rozwiązać problemów matematycznych, z którymi oni poradzili sobie na zajęciach.

Dzięki zajęciom w Akademii lekcje matematyki w szkole stają się przyjemne, a zadania na konkursach matematycznych – proste!

Zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe 🙂

Leave a Comment