6 latki

Mądre Dziecko  dla sześciolatków

Kurs specjalnie skonstruowany dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Jest odpowiedzią na potrzeby dziecka i rodzica w pierwszych dwóch latach nauki.
  • Wspieramy dziecko w łagodnym wejściu w rolę ucznia. Na zajęciach pokazujemy dziecku jego mocne strony i talenty. Utwierdzamy w przekonaniu, że potrafi być samodzielne i radzić sobie z nowymi sytuacjami. Specjalne ćwiczenia pozwalają dzieciom stawić czoło wyzwaniom szkolnym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze. Jednym z ważniejszych aspektów zajęć jest nauka godnego radzenia sobie z sukcesami i porażkami szkolnymi , które są nieodłącznym elementem przygody w szkole
    Priorytetem na kursie jest nauka i doskonalenie czytania. Dziecko które sprawnie i chętnie czyta, łatwiej i szybciej się uczy. Pokazujemy dzieciom, że czytanie jest proste, Dzięki zabawom czytelniczym  każde dziecko czyta „na piątkę”. Przeprowadzane  na zajęciach eksperymenty naukowe są dodatkową motywacją do sięgania po książki, encyklopedie, podręczniki.  Rozbudzają w dzieciach pasję nauki przez doświadczenie i zachęcają do samodzielnego zdobywania wiedzy.
  • Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach dziecko poznaje wiadomości wykraczające poza poziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody omówione na odpowiednim poziomie, często wplecione w zabawę podnoszą wiedzę dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie „zabłysnąć”  w szkole. Budowanie radia, badanie preparatów pod mikroskopem czy klocki logiczne to tylko niektóre ze sposobów jakimi posługujemy się na kursie by dziecko zafascynowało się nauką i otaczającym światem. Zadania które dzieci rozwiązują w naszych podręcznikach oprócz czytanek tematycznych, naukowych, skoncentrowane są na rozwoju myślenia matematycznego
  • Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka  oraz różnorodności  stosowanych metod i technik edukacyjnych na zajęciach, dzieci łatwo i szybko się uczą.  Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają , że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na jeszcze  lepsze oceny szkolne.

W programie biorą udział również rodzice. Specjalnie przygotowane warsztaty przybliżają uczestnikom następujące zagadnienia:

– emocjonalne podstawy sukcesu w szkole

– indywidualne wzorce myślenia u dziecka

– rola ciała w procesie uczenia się

– komunikacja – motywacja

– bierna i otwarta agresja

– jak pomóc dziecku z dysleksją i z ADHD