Wiek przedszkolny – fundamenty poznawcze na całe życie!

To dla nas rodziców, bardzo ważna informacja – to, co zrobimy w czasie pierwszych sześciu lat życia naszych pociech będzie miało ogromny wpływ na ich dorosłe życie.

Wiemy to chociażby z wyników eksperymentu, który nosi nazwę High/Scope Perry. W eksperymencie tym, badaniami zostało objętych 123 afroamerykańskich dzieci pochodzących z ubogich domów, u których stwierdzono duży współczynnik ryzyka niepowodzeń szkolnych.

Po wstępnej selekcji badano dzieci testem inteligencji Stanforda-Bineta i wybierano te, których IQ mieściło się w przedziale między 70 a 85. Następnie podzielono losowo uczniów na dwie grupy – w jednej wprowadzono nowatorski program rozwoju przedszkolaków High/Scope, druga była grupą kontrolną. Uczestników eksperymentu obserwowano aż do ich czterdziestych szóstych urodzin. Dzieci, które brały udział w programie, spisywały się lepiej niż dzieci z grupy kontrolnej właściwie w każdym sprawdzianie i lepiej zdawały testy z różnych dziedzin.
Więcej z nich ukończyło szkołę średnią (84 do 32 procent w grupie dziewcząt) i dostało się na studia.
Jako dorośli, dawni uczestnicy programu częściej znajdowali stałe zatrudnienie, zarabiali więcej pieniędzy, częściej mieszkali we własnym domu.

Bezsprzeczny w tym wypadku jest fakt, że bogate środowisko wywarło ogromny wpływ na zachowania i miało znaczenie dla przyszłości tych dzieci.

Im bogatsze środowisko stworzymy dzieciom, tym bogatsza będzie struktura ich mózgów. Warto o tym pamiętać, gdyż w przyszłości to od sprawności mózgów naszych pociech będzie zależała ich szczęście czy zamożność. Dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy w Akademii Nauki specjalny program „Mały Odkrywca”, który rozwija intelekt i zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe tel 602 27 50 69
w czwartek 14.09 godz 16.30