Siła woli ważniejsza niż inteligencja?

Dziesiątki badań pokazują, że siła woli jest najważniejszym pojedynczym nawykiem, zapewniającym dziecku, czy dorosłemu sukces.

W pewnym badaniu z roku 2005 naukowcy z University of Pennsylvania przeanalizowali stu sześćdziesięciu czterech uczniów klas ósmych, mierząc ich iloraz inteligencji i inne czynniki, w tym poziom siły woli.Uczniowie z wysokim poziomem siły woli częściej mieli lepsze stopnie i dostawali się do szkół stawiających kandydatom wyższe wymagania. Mieli mniej nieobecności, mniej czasu spędzali przed telewizorem.

„Mocno zdyscyplinowani adolescenci wypadali lepiej od swoich bardziej impulsywnych rówieśników pod względem wszystkich zmiennych związanych z osiągnięciami szkolnymi”, napisali badacze.
„Samodyscyplina pozwalała trafniej przewidzieć osiągnięcia szkolne niż iloraz inteligencji. Samodyscyplina pozwalała również przewidzieć, którzy uczniowie poprawią swoje oceny w ciągu roku szkolnego, podczas gdy iloraz inteligencji takich przewidywań nie umożliwiał. Samodyscyplina ma większy wpływ na osiągnięcia szkolne niż zdolności intelektualne”, podsumowali swoje badania psychologowie.

Warto zapoznać się z książką Charlesa Duhigga Siła nawyku, na podstawie której został napisany powyższy artykuł.

Zapraszamy na zajęcia uczniów klas 7 i gimnazjum. Mamy dla nich w ofercie świetne zajęcia dzięki którym praca domowa zajmie mniej czasu, rozwiną swoje umiejętności społeczne, inteligencje oraz siłę woli.