Kontakt

Kontakt

Contact Us

Nasze kursy

Poniżej prezentujemy najważniejsze kursy Akademii

Mądre dziecko

Dziecko z klas 1-2 na zajęciach zdobędzie fundamenty nauki. Rozwinie umiejętność czytania, logicznego myśle- nia. Odkryje w sobie talenty i zainteresowania, które pozwolą mu bardziej uwierzyć w swoje możliwości i usamo- dzielnić się w obowiązkach szkolnych. Dziecko z klas 3-4 podczas naszych zajęć zdobędzie dobre nawyki uczenia się. Udoskonali umiejętności czytelnicze i zdolność koncentracji. Łatwiej i więcej będzie zapamiętywać na lekcjach i podczas prac domowych. Pozna gry karciane dzięki którym tabliczka mnożenia, ortografia czy nauka dat będzie frajdą przynoszącą dobre oceny. Kurs obejmuje 28 spotkań po 2 godz, raz w tygodniu.

Mały Odkrywca

Nasz program sprawia, że Twoje dziecko w radosnej atmosferze nauczy się czytać, pozna litery i cyfry. Przygotuje się do wejścia w rolę ucznia. Rozwinie wyobraźnię przestrzenną Wykona ciekawe eksperymenty naukowe.To ważne umiejętności które zaprocentują już w zerówce i I klasie. Poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach dziecko poznaje wiadomości wykraczające poza poziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody omówione na odpowiednim poziomie, często wplecione w zabawę podnoszą wiedzę dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie „zabłysnąć” w szkole. Kurs obejmuje 28 spotkań po 1,5 godz raz w tygodniu.

Matematyka dla dzieci

Na podstawie „Math Circle” profesora Roberta Kaplana z Uniwersytetu Harvarda. Zobaczysz, jak fascynująca dla Twojego dziecka może być nauka matematyki. Dowiesz się, jak bawimy się z dziećmi, by nauczyć je my- ślenia strategicznego, czyli zaplanowania i wykonania sekwencji kilku działań, jak pobudzamy w nich wy- obraźnię przestrzenną, umiejętność wyciągania wniosków, a także wiele innych praktycznych umiejętno- ści posługiwania się na co dzień wiedzą matematyczną. Dowiesz się też, jak dzięki naszemu kursowi dzieci z łatwością osiągają bardzo dobre wyniki na lekcjach matematyki w szkole.Kurs obejmuje 28 spotkań po 1,5 godz raz w tyg.

Rekomendacje

Najnowsze wiadomości

Ostatnie wiadomości z Akademii Nauki

Nasz zespół

Poznaj nasz zespół trenerów w Akademii

Feature Image 1

Anna Kowalik

Trener

Trener z 7 letnim doświadczeniem w edukacji dzieci wczesnoszkolnych

Feature Image 1

Jolanta Złoch

Trener

Trener w edukacji gimnazjalnej oraz fizyce dla smyka

Feature Image 3

Magdalena Mazurek

Trener

Zajęcia Matematyki edukacyjnej

Kontakt

Czy masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Contact Us