Akademia Nauki
Kursy dla dzieci
Kursy dla młodzieży i dorosłych
Kursy dla szkół i przedszkoli
Oferta wakacyjna i urodzinowa

Kursy dla dzieci

usmiechnięte dzieckoKursy  Akademii Nauki  to programy autorskie tworzone przez  psychologów i pedagogów pracujących w ośrodku w Poznaniu. Powstają na bazie  nowoczesnej wiedzy na temat metod uczenia się a także wieloletnich doświadczeń pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie opierają się na rozwoju zdolności intelektualnych i emocjonalnych dzieci. Dzięki temu połączeniu dziecko na naszych zajęciach rozwija nie tylko swój potencjał umysłowy, ale również poczucie wartości, pewność siebie i talenty. Zastosowane techniki bazują na pedagogice zabawy, gwarantując ciekawe formy pracy, a także skuteczność i zaangażowanie dzieci w proponowane treści. By rozwijać  w odpowiedni sposób każdy program uwzględnia wiek dzieci, możliwości, a także ogólny program szkolny, czy przedszkolny. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych dzieci, zarówno do dzieci zdolnych, jak i wymagających wsparcia.

 

 

Newsletter