Akademia Nauki
Kursy dla dzieci
Kursy dla młodzieży i dorosłych
Kursy dla szkół i przedszkoli
Oferta wakacyjna i urodzinowa

Gimnazjalista z klasą

 

Kurs rozwoju inetelektu dla gimnazjalistów

Kurs „Gimnazjalista z klasą” obejmuje  techniki szybkiego czytania, techniki pamięciowe jak również rozwija kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej. Jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się brania odpowiedzialności za siebie. Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji i mają występy przed kamerą. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością. Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu. Poznają podstawy osobistego rozwoju. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Przechodzą trening szybkiego czytania. Uczestnictwo w kursie buduje w uczestnikach postawę „ poradzę sobie” i rozwija przekonanie, że uczenie się jest radosnym procesem odkrywania siebie, świata i innych ludzi.Kurs wyposaża w konkretne narzędzia, techniki i wiedzę. Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w najlepszych szkołach średnich.

Program kursu:

Opanowanie narzędzi efektywnego uczenia
się:
- podniesienie sprawności i jakości czytania
- teoria pamięci i techniki pamięciowe
- strategie uczenia się
- mapy myśli
- rola przerw w nauce
- Indywidualne Wzorce Myślenia
- trening twórczego myślenia
- mentalny trening aktywizacyjny
- Ciało w procesie uczenia się, żonglowanie
- Artterapia

2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji
- techniki relaksu, trening relaksacyjny
- koncentracja przed uczeniem się
- inne techniki radzenia sobie ze stresem

3. Uzyskanie większej samoświadomości
- świadomość wrażenia jakie wywieram na innych
- praca nad dawaniem informacji zwrotnych
- świadomośc własnych emocji
- sposoby reakcji na krytykę
- refleksja nad własnymi planami, marzeniami
- zarządzanie czasem
- cykle życia

4. Praca nad budowaniem pewności siebie
- sztuka asertywnego zachowania
- uświadamianie sobie swoich mocnych stron
- umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu
- świadomość potencjału intelektualnego poprzez uczenie się bez wysiłku za pomocą opanowanych narzędzi
- zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie

5. Sztuka zdawania egzaminów
- jak kreować własny wizerunek
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- zajęcia z kamerą

Materiały:
Kursant otrzymuje podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.

Rozkład zajęć
Kurs obejmuje
60 godzin zegarowych.
Plan zajęć dostosowujemy do kalendarza szkolnego.

Zajęcia w grupach 6-12 osób

../pliki/czy twoje dziecko je.pdf

Newsletter